Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingesteld inspraak- en adviesorgaan, bestaande uit drie ouders en drie teamleden. Ze bespreekt zaken die inhoud en organisatie van het onderwijs op de E.L.S. betreffen en onderling overleg in de school bevorderen.

  De MR vergadert eenmaal in de twee maanden en is twee maal per jaar aanwezig bij de vergadering van het bestuur. Na de Algemene Ledenvergadering brengt de MR verslag uit van haar werkzaamheden.

  Leden namens de ouders:

  • mevr. Linda Sas
  • dhr. Chris Jetten (voorzitter)
  • dhr. Maarten van Duijn

  Leden namens het team:

  • mevr. Yvonne van der Horn (secretaris)
  • mevr. Mirjam van Delft
  • mevr. Myra Gobets

  U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar: mr@eersteleidseschool.nl.

  Foto albums

  > Bekijk meer foto's

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Teamsportdag groepen 5 tot en met 8

   september 26
  2. Minikoraal

   oktober 1 @ 12:45 - 14:00

  > Bekijk de agenda