Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingesteld inspraak- en adviesorgaan, bestaande uit drie ouders en drie teamleden. Ze bespreekt zaken die inhoud en organisatie van het onderwijs op de E.L.S. betreffen en onderling overleg in de school bevorderen.

  De MR vergadert eenmaal in de twee maanden en is twee maal per jaar aanwezig bij de vergadering van het bestuur. Na de Algemene Ledenvergadering brengt de MR verslag uit van haar werkzaamheden.

  Leden namens de ouders:

  • mevr. L. Sas
  • dhr. C. Jetten (voorzitter)
  • dhr. M. van Duijn

  Leden namens het team:

  • mevr. Y. van der Horn
  • mevr. K. Verkuil (secretaris)
  • mevr. M. Gobets

  U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar: mr@eersteleidseschool.nl.

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Herfstvakantie

   oktober 14 - oktober 22
  2. Open ochtend

   oktober 30 @ 08:30 - 10:00

  > Bekijk de agenda