Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingesteld inspraak- en adviesorgaan, bestaande uit drie ouders en drie teamleden. Ze bespreekt zaken die inhoud en organisatie van het onderwijs op de E.L.S. betreffen en onderling overleg in de school bevorderen.

  De MR vergadert eenmaal in de twee maanden en is twee maal per jaar aanwezig bij de vergadering van het bestuur. Na de Algemene Ledenvergadering brengt de MR verslag uit van haar werkzaamheden.

  Leden namens de ouders:

  • mevr. L. Sas
  • dhr. C. Jetten (voorzitter)
  • dhr. M. van Duijn

  Leden namens het team:

  • mevr. Y. van der Horn
  • mevr. K. Verkuil (secretaris)
  • mevr. M. Gobets

  U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar: mr@eersteleidseschool.nl.

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Kerstmusical van groep 6 voor ouders

   december 20
  2. Kerstdiner

   december 20 @ 17:00 - 19:00

  > Bekijk de agenda