Groep 5a

  Informatie groep 5a schooljaar 2017-2018 

  De leerkrachten:  Groep 5a heeft dit schooljaar twee leerkrachten. Op maandag en vrijdag Rini van Velthoven en op dinsdag, woensdag en donderdag Martine Spanjer.  

   De vakken :  

  Rekenen
  Met rekenen werken we met de methode Wizwijs. Deze methode bestaat uit 9 blokken. Ieder blok duurt circa 4 weken.  

  We werken met de onderdelen ´getallen en bewerkingen´ en ´meten en meetkunde´. Na 3 weken les krijgen de kinderen een rekentoets. Na deze toets volgt er een herhalingsweek om onderwerpen die onvoldoende waren in de toets nogmaals te behandelen.
  Indien leerlingen extra uitdaging nodig hebben kan er bij rekenen compact gewerkt worden, zodat er tijd vrijkomt om met extra uitdagend werk aan de slag te gaan. Een enkel kind komt in aanmerking om met een KOV-programma (kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) te werken. 

  Taal
  Wij hanteren de methode Staal. De methode is dit schooljaar nieuw en bevat onder andere; 

  • Woordenschat 
  • Taalbeschouwing  
  • Stellen   

  Indien leerlingen extra uitdaging nodig hebben, kan er bij taal compact gewerkt worden, zodat er naast het reguliere werk extra uitdaging geboden kan worden.

  Spelling
  Voor spelling gebruiken we ook de methode Staal, Staal-spelling. Bij spelling wordt er gewerkt met categorieën (spellingafspraken). Een categorie heeft een herkenbaar plaatje. Bij dit plaatje hoort een korte uitleg en een gebaar.
  De kinderen krijgen 4 x per week spellingsles en tijdens iedere les maken ze een klein oefendictee. 

  Technisch lezen  

  Wij gebruiken de methode “Estafette”. 

  • Elke week krijgen de kinderen 4 leeslessen.
   3 lessen met verschillende lezerscategorieën en 1 herhalings-/ verdiepingsles. 
  • De kinderen zijn in 3 groepen verdeeld, aan de hand van hun leesniveau. 

  Verschillende leesmomenten 

  • Stillezen 
  • Estafette lezen 
  • Begrijpend lezen 
  • Voorlezen 
  • Biebbus 

  Begrijpend lezen
  We maken gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Ook deze methode is nieuw dit jaar. De teksten die gebruikt worden zijn actueel. De kinderen kunnen opdrachten maken op een antwoordenblad en er zijn ook oefeningen op de computer. Elk kind heeft een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord.

  Kanjertraining 

  Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor sociale en emotionele ontwikkeling, de zg. Kanjertraining. Deze training leert kinderen onder andere om te gaan met ongewenst gedrag van andere kinderen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en wat ze er aan kunnen doen. 

  Schrijven
  We maken, net zoals in groep 3 en 4, gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. In groep 5 staat het gebruik van hoofdletters centraal en in het tweede half jaar gaan de kinderen smaller en kleiner schrijven. Dat doen ze zowel in het oefenschrift als in het netschrift. 

  Zaakvakken

  De zaakvakken zijn: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We gebruiken voor de zaakvakken de volgende methodes: 

  • Aardrijkskunde: Geobas  
  • Geschiedenis: Bij de tijd  
  • Natuur: Argus Clou 

  Bij deze methodes worden ook toetsen afgenomen, waarvoor de kinderen een samenvattingsblad krijgen. Dit mag thuis herlezen worden, maar in principe hebben we de stof op school in de lessen behandeld. Als ze in de les goed hebben meegdaan, kunnen ze de toetsen ook goed maken. 

  Engels 

  Dit jaar starten we in groep 5 met Engelse les; éénmaal per week maken de kinderen kennis met de Engelse taal middels de methode ‘Take it Easy’. 

  Verkeer 

  Het vak verkeer wordt projectmatig aangeboden. In het voorjaar en zullen tijdens twee weken praktijkfietslessen worden aangeboden. Hulpouders zijn dan echt nodig, anders kunnen de lessen niet doorgaan. 

  Weektaak
  Elke week krijgen de kinderen een nieuwe weektaak. Op de weektaak staat precies wat ze allemaal af moeten hebben die week. Het doel van de weektaak is: 

  • leren zelfstandig werken  
  • leren plannen 
  • gedifferentieerde klaaropdrachten inzetten  

  CITO 

  Twee keer per jaar worden er CITO toetsen afgenomen (jan/feb en juni). Dit is zijn toetsen, naast de reguliere methode toetsen. Deze toetsen geven de leerlijn van de kinderen aan t.o.v. het landelijk gemiddelde. 

  Huiswerk: 

  In groep 5 geven we geen huiswerk mee. Wanneer extra oefening thuis gewenst is, gaat dit in overleg met ouders en kind.  

   Praktische zaken

  Schooltijden 

  Om 8.25 uur kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen komen via de ingang aan het grote plein. Ze komen om 15.00 uur ook bij het grote plein weer naar buiten. Wilt u in de ochtend en middag zorgen dat uw kind op tijd is? Op woensdag zijn we om 12.15 uur uit. Ook dan kunt u uw kind op het grote schoolplein ophalen.
   

  Gym 

  Op maandag en woensdag hebben wij gymles.  

  Bezoek 

  Om 15.00 uur is er altijd ruimte om even in de klas te kijken naar het werk van uw zoon of dochter. Kom gerust langs! 

  Klassendienst 

  In groep 5 hebben elke week twee andere leerlingen klassendienst. Deze kinderen helpen in de klas. Zij zorgen ervoor dat de klas weer netjes is voor de volgende dag en zullen hierdoor iets later buiten zijn dan de rest van de klas. 

  Pauzehapje 

  GEZOND, voedzaam, weinig suiker.  

  • Woensdag = fruit-dag! 

  Schoolmelk
  Om gebruik te maken van de schoolmelk (4x per week: ma, di, do, vrij) kunt u uw kind inschrijven bij Melkunie. Op de maandagen na een vakantie en ook elke woensdag is er geen melk. 

  Traktaties 

  Als uw kind jarig is mag het in de klas trakteren. Wij hebben dit schooljaar 26 kinderen in de klas. Let bij de traktatie op de volgende punten: 

  • Iets lekkers; het liefst gezond.
   (géén lollies/ kauwgom) 
  • Géén cadeautjes/ speeltjes!
   (zoals stuiterballen…) 
  • Graag kleine porties, omdat de kinderen óók hun hapje/sapje willen nuttigen. 

   Oudergesprekken 

  U wordt door onze directeur geïnformeerd over de (nieuwe) opzet van de oudergesprekken. De eerste gesprekken zijn in de week van 11 september.  

  Uitstapjes en andere belangrijke dagen 

  Voor andere belangrijke dagen/uitstapjes zullen we u op de hoogte houden via de mail.  

  Luizenouders.
  Het is prettig als er regelmatig (vooral na vakanties) gecontroleerd kan worden op hoofdluis.

   Tot slot 

  • Wilt u uw noodadressen aanpassen bij de administratie indien dit nodig is; het is fijn als wij u bij ziekte van uw kind kunnen bereiken. 
  • Indien uw kind niet met een foto op de website mag, horen wij dit graag. 
  • Ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden via: ziekmelden@eersteleidseschool.nl 
  • Wilt u de kinderen geen extra gummen e.d. meegeven. We zorgen ervoor dat dit soort materialen ruimschoots voorradig zijn. 

   

  Wij zijn altijd te bereiken na schooltijd via de telefoon of via de mail. 

  Martine Spanjer: mspanjer@eersteleidseschool.nl 

  Rini van Velthoven: rvanvelthoven@eersteleidseschool.nl

  Kerstdiner groep 5a…..wat een feest

  Fotoalbum bevat 1 foto.

  Woensdagavond was het dan weer zover. Groep 5a had weer het jaarlijkse kerstdiner. De “chefkoks” hadden een geweldige menu voor de kinderen gemaakt. Naast alle heerlijke gerechten hebben de kinderen ook voor elkaar opgetreden. Er was een viooloptreden van Elin, Noa … Lees verder

  Sinterklaas in groep 5a

  Fotoalbum bevat 2 foto's.

    Afgelopen dinsdag heeft de Sint ook een bezoek gebracht aan groep 5a. Dit jaar hebben de kinderen voor het eerst de Sint geholpen met de vele pakjes die gekocht moesten worden. Alle kinderen hebben hun cadeautje voor een klasgenoot gekocht en verstopt … Lees verder

  Heerlijke Hutspot gr 5a

  Fotoalbum bevat 10 foto's.

  De kinderen hebben vandaag tijdens de lunch genoten van een heerlijk bordje hutspot. Sommige genoten van wel twee borden en er waren ook die voor een derde ronde zijn gegaan. Bekijk de foto’s        

  Foto albums

  > Bekijk meer foto's

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Groep Geel naar de Hortus

   mei 31 @ 09:00 - 11:30
  2. Schoolreisje

   juni 15

  > Bekijk de agenda