Vereniging

  De E.L.S. is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs. Dat betekent dat de school geen binding heeft met een bepaalde godsdienstige, levens- of maatschappijbeschouwelijke richting.

  De E.L.S. is een vereniging van ouders. In ieder geval één van de ouders is lid van de vereniging, die mede inhoud en richting kan geven aan het onderwijs van de kinderen. De vereniging komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, bepaalt mede het beleid en keurt de jaarrekening en begroting van de vereniging goed.

  Zodra uw kind bij ons op school komt ontvangt u van ons de statuten en het huishoudelijk reglement.

  Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de E.L.S en wordt gevormd door ouders. Zij vergadert eenmaal in de zes weken in aanwezigheid van de directie. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per vier weken. Bij deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS).

  De vereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage in de kosten voor het onderwijs. Ruim 2/3 van de ouderbijdrage komt direct ten goede aan het onderwijs in de vorm van personele en materiële voorzieningen.

  Foto albums

  > Bekijk meer foto's

  Blog directeur

  • Blog januari 2019

   Beste ouder(s), verzorger(s), Het nieuwe jaar is weer begonnen en naast de goede voornemens staat er ook weer een aantal mooie uitdagingen op de … Lees verder

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Studiedag 4

   januari 21
  2. Studiedag 4

   januari 21

  > Bekijk de agenda