Organisatie

  Directeur
  Dhr. Ed Bossong

  Bouwcoordinatoren

  • onderbouw: Marjolein Beck
  • bovenbouw: Rini van Velthoven.

  Interne Beleiders (IB)
  Onze school heeft twee IB-ers (Intern Begeleiders):

  • onderbouw:  Kitty Verkuil
  • bovenbouw: Roelie Smittenaar.

  Groepsleerkrachten
  Het team van de E.L.S. telt in totaal 32 leden. Er zijn zowel collega’s die fulltime als parttime werken. Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten aan onze school verbonden: vakleerkracht bewegingsonderwijs voor alle groepen, Stefan Emmanouil.

  Daarnaast is er een vakleerkracht muziek: Liesanne Koster geeft les aan de kinderen in de groepen 1 t/m 8. Zij geeft tevens leiding aan een schoolorkest en een schoolkoor.

  Binnen het team is er een werkgroep KOV (Kinderen met een Ontwikkelings Voorsprong). Vanuit deze werkgroep is er een KOV leerkracht, Roelie Smittenaar.

  Op de E.L.S. maken we gebruik van remedial teaching (RT), deze wordt zowel in de onder- als de bovenbouw ingezet. De IB-er coördineert de RT.

  Ondersteunend personeel
  De directeur wordt administratief ondersteund door een secretarieel medewerkster, Wilma Wesselius.

  Daarnaast hebben we een conciërge, Michel Staphorst, die verantwoordelijk is voor allerlei huishoudelijke en technische zaken.

  Activiteiten

  1. Zomervakantie

   juli 17 - augustus 30

  > Bekijk de agenda