Organisatie

  Directeur
  Dhr. Ed Bossong

  Bouwcoordinatoren

  • onderbouw: mevr. Marjolein Beck
  • bovenbouw: dhr. Rini van Velthoven.

  Interne Beleiders (IB)
  Onze school heeft twee IB-ers (Intern Begeleiders):

  • onderbouw: mevr. drs. Kitty Verkuil-Takens
  • bovenbouw: mevr. Roelie Smittenaar.

  Groepsleerkrachten
  Het team van de E.L.S. telt in totaal 28 leden. Er zijn zowel collega’s die fulltime als parttime werken. Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten aan onze school verbonden: een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor alle groepen, mevrouw M. Gobets. Deze vakleerkracht is tevens belast met de eerste screening MRT (Motorisch Remedial Teaching) voor de onderbouw.

  Daarnaast is er een vakleerkracht muziek: De heer Peter Banning geeft les aan de kinderen in de groepen 1 t/m 8. Hij geeft tevens leiding aan een schoolorkest en een schoolkoor.

  Binnen het team is er een werkgroep KOV (Kinderen met een Ontwikkelings Voorsprong). Vanuit deze werkgroep is er een KOV leerkracht, mevrouw Roelie Smittenaar.

  Op de E.L.S. maken we gebruik van remedial teaching (RT), deze wordt zowel in de onder- als de bovenbouw ingezet. De IB-er coördineert de RT.

  Ondersteunend personeel
  De directeur wordt administratief ondersteund door een administratief medewerkster, mevrouw Wilma Wesselius.

  Daarnaast hebben we een conciërge, de heer Hans Kranenburg, die verantwoordelijk is voor allerlei huishoudelijke en technische zaken.

  Foto albums

  > Bekijk meer foto's

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Zomervakantie

   juli 13 - augustus 26
  2. Start nieuwe schooljaar

   augustus 27

  > Bekijk de agenda