Blog december 2017

  Beste ouder(s), verzorger(s),

  Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de kerst staat voor de deur. In een paar uur tijd is vorige week de school omgetoverd van sinterklaashuis tot kerststal. Weer een super prestatie van onze ouders van de ouderraad.

  Het is voor iedereen een mooie tijd om op school te zijn. Juf Schep, onze muziekleerkracht, heeft van zich laten horen door de kinderen een prachtige sinterklaasrap te laten zingen. Sinterklaas zelf verbaasde iedereen door supersnel op school te zijn met zijn snelle bolide. En natuurlijk de school die als een kameleon meekleurt met alle activiteiten.

  Leuk om te weten is dat de school dit jaar jarig is. De school bestaat 95 jaar. Een mooie reden om naast onze vaste partner “Ronald McDonaldhuis” ook de stichting “Jarige Job” te kiezen als goed doel. De stichting “Jarige Job” heeft als doel de kloof tussen arm- en rijke kinderen zoveel mogelijk te dichten en maakt vanuit deze gedachte verjaardagen  mogelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De stichting “Jarige Job” trakteert de kinderen van ouders die minder bedeeld zijn op een verjaardagbox van € 35,00. Een verjaardagbox gevuld met: slingers, ballonnen, taartmix, traktaties en natuurlijk cadeautjes.

  Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om deze doelen te voorzien van een mooie donatie.

  Leuk is het idee dat kinderen zelf een actie mogen verzinnen. Dat kan bijvoorbeeld lege statiegeldflessen ophalen, koekjes bakken en verkopen of een ”heitje voor een karweitje”. Alles mag, niets moet! Het doel is om € 35,00 per klas op te halen.

  Rest mij om jullie allemaal vanuit dit gevoel een mooie kerst toe te wensen en vooral een gezond 2018.

  Kerstgroeten,

  Ed Bossong

   

   

   

  E.L.S. in televisieprogramma “De Reünie”

  Reünie E.L.S. 1972 klas 6

  Hopelijk en waarschijnlijk ten overvloede wil ik u en “onze” school met gepaste trots  informeren en attenderen op het onderstaande.

  De rijke historie van de ELS zal u als directeur zeker bekend zijn en ook in het huidige lustrum jaar (95) zal daar ongetwijfeld enige aandacht aan gegeven zijn / worden.

  Misschien is het in dit kader leuk om  te weten dat de ELS binnenkort weer in de aandacht zal staan bij de Nederlandse televisie.

  De jubileum klas van 1972, zij die de grote tent op het schoolplein aan het Noordeinde kleur en fleur hebben gegeven, de telgen van het grootste ELS lustrum ooit, komen weer voor het voetlicht.

  De klas die ook in 1972 voor de Televisie verscheen in het AVRO programma Boeket van oud leerlingen Kees Brusse en Fred Oster ( Ja, die van de marmotten ), gaan het nog eens overdoen.

  Kwaliteit van onderwijs en vorming zijn kernwoorden voor leerlingen uit die tijd. De ELS periode is als een positieve herinnering onuitwisbaar. Maar wat hebben zij gedaan?

  Wie zijn slogan horen wij nog wekelijks? Wie komt met regelmaat op de tv met muzikaal talent? Wie is de Bond-girl van de klas en Wie is de Prof. Dr. met een eigen leerstoel?

  Het programma heeft leuke wetenswaardigheden en anekdotes afgewisseld met veel beeldmateriaal. Maar ook aandacht voor Paul Bodoux , die twee keer onze leraar was, in klas 4 en klas 6. Hij heeft veel tijd gestoken in de voorbereiding , maar heeft de opnamedag helaas niet meer mogen meemaken.

  Klas 6 van de Eerste Leidse Schoolvereniging van 1972 in :

  DE REÜNIE             kro/ncrv televisie               

  Zondag 11 juni 2017            20.20 uur            NPO.1.      

  Mede namens mijn klasgenoten,

  Met vriendelijke groet, Steph T.J. Bergers

  Met dank aan de BHV-ers

  Complimenten aan onze BHV-ers!

   

  Afgelopen dinsdag hebben wij de school onverwacht moeten ontruimen.

  Aanleiding was een sterke benzine/gaslucht bij de hoofdingang.

   

  Tijdens de pauze merkte een Wonderlandmedewerker op dat er een sterke lucht waarneembaar was.

  Aangezien we niet direct de herkomst konden vaststellen hebben we besloten om uit voorzorg de school te ontruimen.

  De ontruiming verliep zeer voorspoedig. Binnen 10 minuten waren alle kinderen naar een veilige plek gebracht. Deze ontruiming verliep vlekkeloos door de inspanning van onze BHVers.

  De oorzaak bleek later een bromfiets te zijn waaruit benzine was gelekt.

   

   

  Maart blog

  Beste ouders, verzorgers,

  Hierbij mijn maandelijkse terug- en vooruitblik.

  Maart roert zijn staart. Dat merken we niet alleen omdat het weer zeer wisselvallig was maar ook doordat de E.L.S. volop in beweging is.

  De verkeerslessen en de rapportgesprekken zijn net achter de rug en terwijl ik dit schrijf is de week van de lentekriebels van start gegaan.

  U heeft daar bij de start alle informatie over gehad.

  Ook hebben veel kinderen mee gedaan aan het zwemtoernooi.

  Ik wil vandaag even terugkomen op een berichtje uit de vorige Nieuwbrief waarin ik heb gevraagd of er nog ouders zijn die ons willen helpen om het uiterlijk van de school te verbeteren.

  We hebben tot nu toe 4 aanmeldingen gehad. Enorm bedankt daarvoor! Binnenkort nemen we contact met u op om het in gang te zetten.

  Als er nog ouders zijn die ons willen helpen en aansluiten, die zijn natuurlijk  van harte welkom.

  U kunt zich nog steeds melden via administratie@eersteleidseschool.nl.

  De komende weken staan in het teken van de entree-toetsen voor de groepen 7 en de centrale eindtoets voor groepen 8.

  We wensen alle leerlingen die daar aan mee gaan doen heel veel succes toe!

  En natuurlijk verheugen we ons op de voorstelling van de groepen 1-2. Tijdens de koffieochtend gaan ze ons vast verbazen!

  Tot slot sluiten we de volgende maand af me de Koningsspelen. Een hele happening!

  Een maand denk ik…. om naar vooruit te kijken.

  Vriendelijke groet, Ed Bossong.

  Klussendienst

  Mijn maandelijkse bijdrage aan de nieuwsbrief wil ik graag besteden aan een specifiek onderwerp.
  Dat onderwerp is het onderhoud en het uiterlijk van het gebouw.

  Intussen is het een veel besproken onderwerp en wil daarom door deze nieuwsbrief inzicht geven in de ideeën die ingezet zijn en acties die al lopen.

  Zoals jullie wellicht weten zijn we druk bezig om een interne verbouwing voor te bereiden.
  Onder leiding van ons bestuurslid Peter Snelderwaard zijn we op dit moment de belangrijkste wensen voor de verbouwing aan het inventariseren.

  Zoals het er nu uitziet zal deze zomer onze aula omgetoverd zijn tot een multifunctionele ruimte.
  Een ruimte die kan dienen als vergaderruimte, lerarenkamer, muzieklokaal, speellokaal en/of als ondersteunende klasruimte. Dit zal de school van binnen een heel ander uiterlijk geven.
  Wij zijn daar als team enorm blij mee.

  Wij blijven daarnaast ambitieus als het gaat om het verdere uiterlijk en het onderhoud van het gebouw.
  Wij willen graag een aantal zaken echt gaan aanpakken.

  Ten eerste de schoonmaak.
  Dit voorjaar gaan we de kwaliteit van schoonmaak monitoren en vaststellen op welke onderdelen dit beter georganiseerd kan worden.

  Verder hebben wij als team een soort klussenlijst opgesteld,
  Wij denken dat de school daardoor een veel leuker en gezelliger uiterlijk krijgt.

  Voor al deze ontwikkelingen hebben wij uw hulp hard nodig.
  Wij hopen natuurlijk op uw commitment want uiteindelijk gaat het om een gezamenlijk belang.

  Allereerst zoeken wij een hoofd of aanspreekpunt voor het toekomstig klussenteam.
  Dit is iemand die klussen gaat coördineren en begeleiden.
  Tegelijkertijd moet deze persoon gaan zorgen voor de verbinding tussen de school, ouders, leerkrachten en niet te vergeten onze kinderen.

  Daarnaast zoeken we ouders die het leuk vinden om eens per kwartaal een paar klussen op te pakken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kost dit waarschijnlijk een 1 of 2 hele dagen per half jaar.

  Natuurlijk hoop ik op een groot aantal aanmeldingen.
  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Wilma op de administratie.
  In aanvang is een korte mail waaruit de interesse blijkt voldoende.

  Wet werk en zekerheid

  Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden veel gehoord over de Wet werk en zekerheid.
  Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden.
  Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor scholen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren.
  Hieronder hebben we enkele vragen en antwoorden op een rij gezet.
  We hopen u hiermee meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.

  Waarom is de Wet werk en zekerheid een probleem voor ons onderwijs?

  De Wet werk en zekerheid, wat houdt die ook alweer in?
  De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een wet die de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt moet versterken.
  Dankzij deze wet hebben zij bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract.
  De belangrijkste regelingen in deze wet zijn voor het primair onderwijs ingegaan op 1 juli 2016. Deze regels gelden nu alleen voor het bijzonder onderwijs (en openbaar onderwijs dat deel uitmaakt van een samenwerkingsbestuur).
  Verwacht wordt dat de Wwz over enkele jaren ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden.

  Waarom is de Wwz vooral een probleem voor het primair onderwijs?
  De Wwz houdt geen rekening met de specifieke situatie in het primair onderwijs.
  In het primair onderwijs krijgen leraren die een reguliere baan hebben, na één of twee jaar een vast contract.
  Het probleem zit bij de vervanging van zieke leraren. Dat is bij uitstek tijdelijk werk.
  In het primair onderwijs worden alle zieke leraren in principe vervangen, omdat de leerlingen niet naar huis kunnen worden gestuurd.
  De Wwz leidt echter tot problemen bij vervanging. Dat zit zo:
  De 1100 schoolbesturen in het primair onderwijs moeten jaarlijks gemiddeld 340 keer een invaller regelen voor afwezige leraren. Schoolbesturen kunnen dit gedeeltelijk opvangen met vervangingspools waarin een deel van de vervangers een vast contract krijgt.
  De vervangers kunnen dan op verschillende scholen invallen. Het is niet mogelijk voor ons als school om alle vervangers een vaste aanstelling te geven. Dit komt omdat er niet altijd werk is. Dit zou te veel geld kosten voor de school want er zijn ook weken dat er niet vervangen hoeft te worden.
  Er zijn ook weken dat er vervangers nodig zijn, op alle scholen tegelijk. Bijvoorbeeld bij een griepgolf. Daarvoor zijn extra vervangers nodig. Volgens de huidige regels moeten deze vervangers al een vast contract krijgen wanneer zij in drie jaar tijd zes keer één dag een zieke collega hebben vervangen. Die grens is snel gepasseerd. Concreet betekent dit dat een schoolbestuur wel erg veel vervangers nodig heeft om aan de vervangingsvraag te voldoen.
  Het gevolg van veel verschillende vervangers voor de klas is niet goed voor de kinderen. De vervangers kennen de klas niet, kennen de school niet, kennen de leerlingen niet. Vooral bij kwetsbare kinderen in het speciaal basis- en speciaal onderwijs is dat een slechte zaak.
  Het inzetten van uitzendkrachten is ook geen optie. De loonkosten zouden daarmee teveel stijgen.

  Zijn de vaste contracten het enige probleem?
  Nee. Het probleem is niet alleen dat scholen en besturen niet aan alle vervangers een vast contract kúnnen bieden, ook vervangers zelf willen niet altijd meer kortdurend vervangingswerk doen. Zij vallen liever in voor een collega die met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof gaat. Dan zijn ze namelijk minder snel door hun maximum aantal contracten heen en dat geeft meer financiële zekerheid.

  Bieden vervangingspools geen oplossing?
  Gedeeltelijk. Vervangingspools zijn binnen het PO op grote schaal ingericht (deels met vaste invalkrachten). Zij zijn dankzij de Wwz ook in omvang toegenomen. Maar bij bijvoorbeeld een griepgolf bieden ze gewoonweg te weinig soelaas.
  Ook nu er veel tijdelijke opvang en onderwijs aan vluchtelingenkinderen moet worden geboden, is het van belang dat er in het primair onderwijs veel extra leraren zijn om in te vallen, op tijdelijke basis.

  Waarom geldt de Wwz alleen voor het bijzonder onderwijs?
  De grootste delen van de Wwz gaan over het Burgerlijk Wetboek. Deze onderdelen zijn vooralsnog alleen van toepassing op het bijzonder onderwijs en niet op het openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs valt namelijk niet onder het Burgerlijk Wetboek maar onder het ambtenarenrecht.
  Hierdoor zijn er aanzienlijke verschillen in rechtspositie voor werknemers. Dit verschil zal over enkele jaren verdwijnen omdat dan de Wet normering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt. De Wwz geldt dan voor zowel bijzondere als openbare scholen. Daarmee is weliswaar de ongelijkheid weg, maar de vervangingsproblemen niet.

  Biedt de CAO PO nog extra mogelijkheden?
  Ten dele. Volgens de Wwz-regels moeten invalkrachten al een vast contract krijgen wanneer zij in twee jaar tijd drie keer één dag een zieke collega hebben vervangen. Dankzij afspraken in de CAO PO is dit opgerekt naar zes contracten in drie jaar. Daarnaast zijn in de CAO nieuwe contractvormen afgesproken zoals het bindingscontract en min-max-contracten. Deze maatregelen geven een school weliswaar meer lucht, maar in de praktijk hebben deze te weinig effect om de problemen helemaal op te lossen.

  Welke oplossingen zijn er voor de knelpunten van de Wwz?
  Ik ben van mening dat een goede werkgever moet zorgen voor zoveel mogelijk zekerheid voor zijn medewerkers. Ik sta dan ook achter de uitgangspunten van de Wwz. Maar de Wwz zou meer rekening moeten houden met de situatie in het primair onderwijs. Dit kan niet alleen via een nieuwe cao worden geregeld. Wij vinden dan ook dat er een uitzondering in de Wwz moet komen voor het primair onderwijs, zoals ook het geval is voor profvoetballers en seizoen werkers.

  Als de oplossing voorhanden is, waarom ís de Wwz nog niet aangepast?
  De PO-Raad dringt er al jaren namens scholen en besturen bij de Tweede Kamer en minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op aan de wet aan te passen. Asscher heeft echter steeds aangegeven dat hij niet van plan is de wet wijzigen.
  De Tweede Kamer wil nu dat er een verkenner wordt aangesteld die de knelpunten van de Wwz voor het primair onderwijs gaat inventariseren. Zij stemde onlangs in met een motie van ChristenUnie die dat regelt. De verkenner heeft de opdracht gekregen bínnen de wet te zoeken naar oplossingen.
  Het is zeer onwaarschijnlijk dat er op die manier op korte termijn iets aan de wet verandert. Het leek ons goed om u op deze wijze meer inzicht te geven over de problematiek die heerst rond het inzetten van inval-leerkrachten

  Met vriendelijke groet,

  Ed Bossong

  Activiteiten

  1. Zomervakantie

   juli 17 - augustus 30

  > Bekijk de agenda